0

4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین
http://www.raheali.com/wp-content/uploads/2019/08/29714964_294386257758896_8844758493480091648_n.jpg
سرچشمه کارهای بزرگ اینجاست
خنده بی پایان حق کودکان
دنیای زیبایی برای کودکان بسازیم

ما را در نرم افزار باد صبا حمایت کنید

نحوه حمایت

وبسایت رسمی موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

تصاویری از حضور بازیگران گروه هنری بابک در محل موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) شاهین دژ و اجرای برنامه هنری صمد ممد در شاهین دژ عواید حاصل از این برنامه صرف خانوارهای موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) گردید.

برای نشاندن لبخند برلبان کودکان یتیم کلیک کنید

حمایت از کودکان فقر جذب حامی کودکان فقر

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) کودکان فقر را به صورت جامع حمایت مستمر کرده که شما دریا دلان درصورت نیاز میتوانید جهت همکاری با ما به صفحه حمایت از کودکان فقر مراجعه بفرمایید

حمایت از زنان سرپرست خانوار جذب حامی زنان سرپرست خانوار

حمایت از زنان سرپرست خانوار در موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) یکی ازاهداف اصلی از همان ابتدا بوده جهت حمایت از مادرانی که سرپرست خانواده و بد سرپرست هستند به صفحه حمایت از زنان سرپرست خانوار مراجعه بفرمایید

حمایت از کودکان کارجذب حمایت کننده

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) حامی همیشگی و دائم کودکان کاربوده که شما بزرگواران درصورت نیاز میتوانید جهت همکاری با ما به صفحه حمایت از کودکان کار مراجعه بفرمایید

حمایت از سالمندانجذب حامی سالمندان

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) در راستای کمک به سالمندان نیازمند فعالیت مستمر و پایداری داشته که شما درصورت نیاز میتوانید جهت همکاری با ما به صفحه حمایت از سالمندان مراجعه بفرمایید

آماده دریافت کمک های فیزیکی
اعلام آمادگی برای انجام امور خیرخواهانه

کمک های داوطلبانه جهت تامین مواد غذایی

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) آمادگی خود در دریافت کمک های شما عزیزان در تامین مواد غذایی نیازمندان اعلام میدارد

کمک های داوطلبانه جهت تامین پوشاک

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) آمادگی خود در دریافت کمک های شما عزیزان در زمینه تامین پوشاک برای نیازمندان اعلام میدارد

کمک های داوطلبانه جهت ارائه خدمات

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) آمادگی خود را در دریافت کمک های شما عزیزان به صورت فیزیکی و خدماتی برای امور خیر خواهانه  اعلام میدارد

کمک های داوطلبانه جهت تامین جهزیه

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) آمادگی خود در دریافت کمک های شما عزیزان در زمینه تامین جهیزیه نو عروسان نیازمند اعلام میدارد

وبلاگ

فعالیت های اخیر

نیکوکاران ما