4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین
اهدای گوسفند و گوشت قربانی به مددجویان موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) در عید قربان

اهدای گوسفند و گوشت قربانی به مددجویان موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) در عید قربان

اهدای گوسفند و گوشت قربانی توسط همشهریان خیر جهت توزیع میان مددجویان موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) شاهین دژ

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه