4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین
خانواده محترم خیر شاهمحمدزاده

خانواده محترم خیر شاهمحمدزاده

http://www.raheali.com/wp-content/uploads/2019/06/2154.jpg

#نیکی_بی_پایان ▪️دست اندرکاران موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) مراتب تقدیر و تشکر خود از خانواده محترم شاه محمد زاده به جهت اختصاص تمام هزینه های مراسم ترحیم مرحومه مغفوره شادروان بانو معصومه شاه محمدزاده به نیازمندان تحت حمایت این خیریه را اعلام میدارد.
باشد تا باقیات و صالحات مداوم و اثر گذار جهت شادی روح ان مرحومه گردد
همچنین از جناب آقای یدالله شاه محمدزاده به جهت اختصاص هزینه فوق و گام نهادن در مسیر فرهنگ سازی و ترویج امورات خیر خواهانه و تداوم فرهنگ صحیح نیکو کاری و پرهیز از تشریفات در وضعیت نابه سامان اقتصادی و دستگیری از نیازمندان جامعه کمال سپاس و امتنان را داریم.

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه