4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین
دیدار کارکنان و دست اندرکاران موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) با مدیرکل

دیدار کارکنان و دست اندرکاران موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) با مدیرکل

#گزارش
دیدار کارکنان و دست اندرکاران موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) با مدیرکل و معاون مشارکت های اجتماعی سازمان بهزیستی استان آذربایجانغربی در راستای تعامل و همکاری

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه