4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین
*❤️«شاید در بهشت بشناسمت!»❤️*

*❤️«شاید در بهشت بشناسمت!»❤️*

*❤️«شاید در بهشت بشناسمت!»❤️*

مجری یک برنامه تلوزیونی که مهمان او یک فرد ثروتمندی بود، این سوال را از او پرسید؛ بیشترین چیزی که شما را خوشبخت کرد چه بود؟

فرد ثروتمند چنین پاسخ داد:
چهار مرحله را طی کردم تا طعم حقیقی *خوشبختی* را چشیدم.

در *«مرحله ی اول»*
گمان میکردم خوشبختی در جمع آوری ثروت و کالا است؛
اما این چنین نبود.

در *«مرحله ی دوم»*
چنین به گمانم میرسید که خوشبختی در جمع آوری چیزهای کم یاب و ارزشمند می باشد؛
ولی تاثیرش موقت بود.

در *«مرحله ی سوم»*
با خود فکر کردم که خوشبختی در به دست آوردن پروژه های بزرگ مانند خرید یک مکان تفریحی و غیره می‌باشد؛
اما باز هم آنطور که فکر میکردم نبود.

در *«مرحله چهارم»*
اما یکی از دوستانم پیشنهادی به من داد، پیشنهاد این بود که برای جمعی از
*کودکان معلول*
صندلی های مخصوص خریده شود، و من هم بی درنگ این پیشنهاد را قبول کردم.
اما دوستم اصرار کرد با او به جمع کودکان رفته و این هدیه را خود تقدیم آنان کنم. وقتی به جمعشان رفتم و هدیه ها را به آنان تحویل دادم، خوشحالی که در صورت آن ها نهفته بود واقعا دیدن داشت! کودکان نشسته بر صندلی خود به شادی و بازی پرداخته و خنده بر لب هایشان نقش بسته بود.

اما آن چیزی که
*طعم حقیقی خوشبختی*
را با آن حس کردم چیز دیگری بود!

هنگامی که قصد رفتن داشتم؛
یکی از آن کودکان آمد و پایم را گرفت! سعی کردم پای خود را با مهربانی از دستانش جدا کنم اما او درحالی که با چشمانش به شدت به صورتم خیره شده بود این اجازه را به من نمی‌داد!

خود را خَم کردم و خیلی آرام از او پرسیدم: آیا قبل از رفتن درخواستی از من داری؟

این جوابش همان چیزی بود که
*معنای حقیقی خوشبختی*
را با آن فهمیدم…

او گفت:
‌ میخواهم چهره ات را دقیق به یاد داشته باشم؛
تا در لحظه ی
*ملاقات در بهشت*،
شما را بشناسم.
در آن هنگام جلوی
*پروردگار جهانیان*
دوباره از شما تشکر کنم!❤️ ❤️❤️
@raheali2

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه