4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین
صدقه را بنگر که چه چیزیست!

صدقه را بنگر که چه چیزیست!

#داستان_مهربانی
مردی داشت گوسفندی را از کامیون پایین می آورد تا آن را برای روز عید قربانی کند . گوسفند از دست مرد جدا شد و فرار کرد. مرد شروع کرد به دنبال کردن گوسفند تا اینکه گوسفند وارد خانه یتیمان فقیری شد. عادت مادرشان این بود که هر روز کنار در می ایستاد و منتظر می ماند تا کسی غذا و صدقه ای را برایشان بگذارد و او هم بردارد. همسایه ها هم به آن عادت کرده بودند. هنگامی که گوسفند وارد حیاط شد مادر یتیمان بیرون آمد و نگاه کرد، ناگهان همسایه شان ابو محمد را دید که خسته و کوفته کنار در ایستاده. زن گفت ای ابو محمد خداوند صدقه ات را قبول کند، او خیال کرد که مرد گوسفند را به عنوان صدقه برای یتیمان آورده، مرد هم نتوانست چیزی بگوید جز اینکه گفت : خدا قبول می کند . ای خواهرم مرا به خاطر کمکاری و کوتاهی در حق یتیمانت ببخش. بعدا مرد رو به قبله کرد و گفت خدایا ازم قبول کن. روز بعد مرد بیرون رفت تا گوسفند دیگری را بخرد و قربانی کند. کامیونی پر از گوسفند دید که ایستاده . گوسفندی چاق و چنبه تر از گوسفند قبلی انتخاب کرد. فروشنده گفت بگیر و قبول کن و دیگه با هم منازعه نکنیم. مرد گوسفند را برد و سوار ماشین کرد. برگشت تا قیمتش را حساب کند . فروشنده گفت این گوسفند مجانی است و دلیلش هم این است که امسال خداوند بچه گوسفندان زیادی به من ارزانی نمود و نذر کردم که اگر گوسفندان زیادی داشتم به اولین مشتری که به او گوسفند بفروشم هدیه باشد، پس این نصیب توست … صدقه را بنگر که چه چیزیست! صدقه دهید چونکه کفن بدون جیب است …

دیدار کارکنان و دست اندرکاران موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) با مدیرکل

دیدار کارکنان و دست اندرکاران موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) با مدیرکل

#گزارش
دیدار کارکنان و دست اندرکاران موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) با مدیرکل و معاون مشارکت های اجتماعی سازمان بهزیستی استان آذربایجانغربی در راستای تعامل و همکاری

خانواده محترم خیر شاهمحمدزاده

خانواده محترم خیر شاهمحمدزاده

http://www.raheali.com/wp-content/uploads/2019/06/2154.jpg

#نیکی_بی_پایان ▪️دست اندرکاران موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) مراتب تقدیر و تشکر خود از خانواده محترم شاه محمد زاده به جهت اختصاص تمام هزینه های مراسم ترحیم مرحومه مغفوره شادروان بانو معصومه شاه محمدزاده به نیازمندان تحت حمایت این خیریه را اعلام میدارد.
باشد تا باقیات و صالحات مداوم و اثر گذار جهت شادی روح ان مرحومه گردد
همچنین از جناب آقای یدالله شاه محمدزاده به جهت اختصاص هزینه فوق و گام نهادن در مسیر فرهنگ سازی و ترویج امورات خیر خواهانه و تداوم فرهنگ صحیح نیکو کاری و پرهیز از تشریفات در وضعیت نابه سامان اقتصادی و دستگیری از نیازمندان جامعه کمال سپاس و امتنان را داریم.

نیکوکار گرامی جناب آقای میهن فر

نیکوکار گرامی جناب آقای میهن فر

#گزارش#نیکی بی پایان

🔻دست اندرکاران موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) مراتب تقدیر و تشکر خود از خانواده محترم میهن فر به جهت اختصاص هزینه های مراسم ترحیم مرحومه مغفوره شادروان بانو اختر برنجی به نیازمندان تحت حمایت این خیریه را اعلام میدارد.
باشد تا باقیات و صالحات مداوم و اثر گذار جهت شادی روح ان مرحومه گردد
همچنین از همت والای فرزند بزرگوارشان حاج علی میهن فر به جهت اختصاص هزینه فوق و گام نهادن در مسیر فرهنگ سازی و ترویج امورات خیر خواهانه و تداوم فرهنگ صحیح نیکو کاری و پرهیز از تشریفات در وضعیت نابه سامان اقتصادی و دستگیری از نیازمندان جامعه کمال سپاس و امتنان را داریم.