4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین
نیکوکار گرامی جناب آقای میهن فر

نیکوکار گرامی جناب آقای میهن فر

#گزارش#نیکی بی پایان

🔻دست اندرکاران موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) مراتب تقدیر و تشکر خود از خانواده محترم میهن فر به جهت اختصاص هزینه های مراسم ترحیم مرحومه مغفوره شادروان بانو اختر برنجی به نیازمندان تحت حمایت این خیریه را اعلام میدارد.
باشد تا باقیات و صالحات مداوم و اثر گذار جهت شادی روح ان مرحومه گردد
همچنین از همت والای فرزند بزرگوارشان حاج علی میهن فر به جهت اختصاص هزینه فوق و گام نهادن در مسیر فرهنگ سازی و ترویج امورات خیر خواهانه و تداوم فرهنگ صحیح نیکو کاری و پرهیز از تشریفات در وضعیت نابه سامان اقتصادی و دستگیری از نیازمندان جامعه کمال سپاس و امتنان را داریم.

 

کمک موردی به مددجوی بدسرپرست

کمک موردی به مددجوی بدسرپرست

در پی درج پیام همشهری نیازمند به مدیرعامل محترم موسسه خیریه مبنی بر نیاز مبرم به کمک در کانال خبری موسسه خیریه با سیلی از ابراز همدردی و اعطای کمک نقدی و غیر نقدی شما مردم نوعدوست مواجه شدیم.
ما هم به رسم امانت کمکهای اهدایی شما عزیزان را به دست خانواده آبرومند نیازمند رساندیم.
احسانتان قبول حق.

#و_این_راه_ادامه_دارد

http://www.raheali.com/wp-content/uploads/2019/05/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B3-%DB%B5%DB%B5-%DB%B1%DB%B9.jpg