4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین

اهدای مستمری ماهیانه موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)به افراد تحت پوشش در اسفند ماه 1397

#گزارش
🔻واریز مبلغ ۲۰ میلیون تومان به حساب مدد جویان موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) در اسفندماه ۹۷

جزئیات پروژه
نام اهدای مستمری ماهیانه موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)به افراد تحت پوشش در اسفند ماه 1397 دسته بندی ها گالری فعالیت ها