4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین

اهدا مقادیر زیادی برنج و روغن مایع

raheali2
#گزارش
🔻اهدا مقادیر زیادی برنج و روغن مایع از سوی همشهری گرامی به خانوارهای تحت پوشش موسسه خیریه

جزئیات پروژه
نام اهدا مقادیر زیادی برنج و روغن مایع دسته بندی ها گالری فعالیت ها