4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین

توزیع اقلام مورد نیاز خانوار میان مددجویان

raheali2
#گزارش
🔻توزیع اقلام مورد نیاز خانوار میان مددجویان موسسه خیریه امیرالمومنین(ع)

جزئیات پروژه
نام توزیع اقلام مورد نیاز خانوار میان مددجویان دسته بندی ها گالری فعالیت ها