4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین

فقر سهم کودکان نیست...!

raheali2
فقر سهم کودکان نیست…!
کمک رسانی به کودکان فقر ، کودکان کار و کودکان بیماریهای خاص از وظایف قطعی موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) با همیاری و همکاری شما خیرین و مهربانان است

جزئیات پروژه
نام فقر سهم کودکان نیست…! دسته بندی ها