4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین

اهدای گوشت مرغ

raheali2
[ Photo ]
#گزارش
🔻اهدای تعدادی مرغ به خانوارهای تحت پوشش موسسه خیریه از سوی همشهری خیر 🆔 @raheali2

جزئیات پروژه
نام اهدای گوشت مرغ دسته بندی ها گالری فعالیت ها