4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین
خنده بی پایان حق کودکان
دنیای زیبایی برای کودکان بسازیم

ما را در نرم افزار باد صبا حمایت کنید

نحوه حمایت

وبسایت رسمی موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

تصاویری از حضور بازیگران گروه هنری بابک در محل موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) شاهین دژ و اجرای برنامه هنری صمد ممد در شاهین دژ عواید حاصل از این برنامه صرف خانوارهای موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) گردید.

برای نشاندن لبخند برلبان کودکان یتیم کلیک کنید

حدیث روز

حمایت از کودکان کارجذب حمایت کننده

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) حامی همیشگی و دائم کودکان کاربوده که شما بزرگواران درصورت نیاز میتوانید جهت همکاری با ما به صفحه حمایت از کودکان کار مراجعه بفرمایید

آماده دریافت کمک های فیزیکی
اعلام آمادگی برای انجام امور خیرخواهانه

کمک های داوطلبانه جهت تامین مواد غذایی

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) آمادگی خود در دریافت کمک های شما عزیزان در تامین مواد غذایی نیازمندان اعلام میدارد

کمک های داوطلبانه جهت تامین پوشاک

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) آمادگی خود در دریافت کمک های شما عزیزان در زمینه تامین پوشاک برای نیازمندان اعلام میدارد

کمک های داوطلبانه جهت ارائه خدمات

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) آمادگی خود را در دریافت کمک های شما عزیزان به صورت فیزیکی و خدماتی برای امور خیر خواهانه  اعلام میدارد

کمک های داوطلبانه جهت تامین جهزیه

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) آمادگی خود در دریافت کمک های شما عزیزان در زمینه تامین جهیزیه نو عروسان نیازمند اعلام میدارد

وبلاگ

فعالیت های اخیر

نیکوکاران ما