اهداف و چشم انداز:

با توجه به الگوگیری اعضاء محترم هیأت امنا و مؤسسین در خصوص دستگیری از نیازمندان و یتیم نوازی مولای متقیان حضرت علی (ع) اعتماد مردم شریف شاهین دژ به مؤسسه بزرگترین و ارزشمند ترین سرمایه هاست لذا مؤسسه در نظر دارد کماکان با حمایت های بی دریغ مردم ،نیازمندان واقعی و آبرومندرا شناسایی و گام مهمی در جهت خود کفایی این عزیزان بر دارد به امید روزی که هیچ محروم و نیازمندی در سطح جامعه نداشته باشیم یاور ما باشید برای ساختن آینده ای روشن تر و به ما بپیوندید که در این راه صعب ، یاری می طلبیم و همدلی می جویئم شأن و مقام خانواده های تحت حمایت و حفظ حرمت و آبروی آنها اصلی ترین و مهمترین مؤلفه فعالیت های این مؤسسه می باشد

تاریخچه مؤسسه :

فعالیت رسمی مؤسسه که با ثبت قانونی رسیده و هم اکنون نیز تحت نظارت سازمان بهزیستی می باشد از سال 01/04/1381 بوده و در شرایط حاضر نیز با دعای خیر آقا امام زمان (عج) و مردم شریف مشغول خدمت رسانی به محبوب ترین افراد جامعه می باشد . مؤسسه خیریه امیرالمؤمنین (ع) شاهین دژ با هدف حمایت و توانمندسازی افراد نیازمند بخصوص زنان سرپرست خانواده وبا همت گروهی از جوانان مومن و متعهد در سال 1377 از یک تشکل کوچک و خود جوش پایه گذاری و در ابتدا به صورت غیر رسمی و از تیرماه سال 1381 به صورت رسمی و به دنبال اخذ مجوز از سازمان بهزیستی تأسیس و با شماره ثبت 148 فعالیت خود را در راستای حمایت و خدمت رسانی به نیازمندان واقعی آغاز نموده است . با گذشت زمان و فعالیت صادقانه اعضای گمنام هر روز بر شعاع فعالیت این مؤسسه افزوده می شود.

مدیرعامل محترم :

اسدالله دادخواه

رئیس محترم هیأت مدیره :

حاج عمران صنیعی

اعضای محترم هیأت مدیره :

دوره اول : اکبر شیرمحمدی – مهدی نقدی – حسین نادرثانی – فردین خدائیان – حسین حسین زاده – (حسن حسین زاده – ناصر محمدنژاد)
دوره دوم : علی یاری – اسفندیار فتوحی – حسین نادرثانی – حبیب جوادی – حسن حسین زاده (ناصر محمدنژاد – مهدی نقدی)
دوره سوم : حسن حسین زاده – حسین نادرثانی – اکبر شیرمحمدی – برجعلی رجبی – حسین حسین زاده (ناصرمحمدنژاد – مهدی نقدی )
دوره چهارم : عبداله بلندی – معصومه علیخانی – حسین نادرثانی – حسن حسین زاده – فردین خدائیان (حبیب جوادی – رضا بلالی)
دوره پنجم: حاج عمران صنیعی– ایرج حیدرزاده – حسین نادرثانی – حسن حسین زاده – بهرام درویشی (اکبر شیر محمدی –جواد یزادنیان )