4446325347(98)+ تلفن تماس

کمک آنلاین
کمک موردی به مددجوی بدسرپرست

کمک موردی به مددجوی بدسرپرست

در پی درج پیام همشهری نیازمند به مدیرعامل محترم موسسه خیریه مبنی بر نیاز مبرم به کمک در کانال خبری موسسه خیریه با سیلی از ابراز همدردی و اعطای کمک نقدی و غیر نقدی شما مردم نوعدوست مواجه شدیم.
ما هم به رسم امانت کمکهای اهدایی شما عزیزان را به دست خانواده آبرومند نیازمند رساندیم.
احسانتان قبول حق.

#و_این_راه_ادامه_دارد

http://www.raheali.com/wp-content/uploads/2019/05/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B3-%DB%B5%DB%B5-%DB%B1%DB%B9.jpg

 

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه